Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Yabancilar_islemleri

Giriş
yabancilar.jpg


•Harç Bedelleri
•İkamet İşlemleri
•Yasadışı Göç
•İnsan Ticareti İle Mücadele

YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Tel:0-342-230 18 25
Adres: Yeşilova Mahallesi Korutürk Caddesi No:69 Kat:3 
(Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği Üst Katı) 

Şehitkamil/GAZİANTEP 

İkamet Tezkeresi Defter Bedeli : 172,00 TL
Tek Giriş Vize Harcı : 268,40 TL

01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere yeni harç miktarlarıdır.


 

İKAMET İŞLEMLERİ Başadön

1-Uzun Süreli İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Belgeler
1. 1 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5. Her ay için 500 $’ lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi veya emeklilik belgesi
6. Adına kayıtlı Tapu var ise aslı ve fotokopisi

2-Turistik Amaçlı İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Belgeler
1. 1 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı ve fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
4. Her ay için 500 $’ lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi
5. İkamet için göstereceği adresi belgelemek (Bir Türk vatandaşının yanında kalacaksa bu Türk vatandaşının nüfus cüzdan fotokopisi ve aslı ile taahhüt verdiği dilekçesi, Türk vatandaşı evli ise eşlerin her ikisinin de taahhüt dilekçesi vermesi gerekmektedir.Ev kiralamışsa Kira kontratının aslı vs.)
6. Vize süresini 6 aydan fazla geçiren yabancıların başvuruları kabul edilmez.
7. Bir takvim yılı içerisinde 1 defa turistik amaçlı ikamet tezkersi verilir.
8. İkamet işlemleri için yabancının şahsen başvuruda bulunması gerekmektedir.

3-Çalışma Amaçlı İkamet Tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler
1. 1 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5. Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi
6. Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.

4-Öğrenim Amaçlı İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Belgeler
1. 1 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5. Yeni tarihli öğrenci belgesi.
6. İlk defa öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi alacaklarda yabancının ülkesindeki Türk Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarınca verilmiş Öğrenim Vizesi.
7. Üniversite öğrencileri için Yabancı uyruklu öğrenci bilgi formu

5-Tapu Almak Amacıyla Alınan İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Belgeler
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu(Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5. Her ay için 500 $’ lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi veya emeklilik belgesi
6. Almayı istediği gayrimenkulun bilgilerini içerir belge.

6-Tapu Sahibi Olması Sebebiyle İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Belgeler
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5. Her ay için 500 $’ lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi veya emeklilik belgesi
6. Aldığı gayrimenkulun tapu aslı ve fotokopisi.

7-Çıkışa Teminen İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Belgeler
1. 1 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5. Pasaportun süresi bitmiş ise, konsolosluğundan almış olduğu seyahat belgesi.
6. Bir takvim yılı içerisinde 1 defa çıkış tezkeresi verilir.
7. İkamet İşlemleri İçin yabancı uyruklu şahsın bizzat başvurusu gerekmektedir.

8-Refakat Amaçlı İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Belgeler

T.C. VATANDAŞI İLE EVLİ YABANCILAR İÇİN İSTENEN BELGELER
1. 1 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2.Yabancı İlk defa alacaksa 4 adet, uzatmalarda ise 2 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı ve Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
4. Türk vatandaşı eşin ,İlk defa alacaklar 2 adet uzatmalarda 1 adet vesikalık fotoğrafı.
5. İkamet işlemleri müracaatı için eşlerin her ikisinin de hazır bulunması gerekmektedir
6. T.C. vatandaşı eşin cezaevinde, hastanede, askerde bulunanların durumlarını gösterir resmi yazı veya Yurt Dışında olanlar için ise Yurt dışındaki şirketin Türkiye’de bulunan temsilcisinden şirketin antetli kağıdına resmi yazısı .
7. T.C. vatandaşı eşin nüfus cüzdanını ve fotokopisini ibraz etmesi zorunludur
8. Evlilik yurt dışında yapılmışsa ilk müracaatta evlilik belgesinin aslı ve fotokopisi, belge Türkçe değilse  noter tasdikli Türkçe tercümesini getirmelidir.

İKAMET TEZKERELİ EŞE REFAKAT İÇİN İSTENEN BELGELER
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5. İkametli eşin tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
6. İlk Müracaatlarda evlilik belgesinin aslı ve fotokopisini belge Türkçe değilse, noter tasdikli tercümesini getirmelidir.

TC VATANDAŞI ÇOCUĞA REFAKAT İÇİN İSTENEN BELGELER
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5. Her ay için 500 $’ lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi veya emeklilik belgesi
6. T.C. vatandaşı çocuğun nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisini ibraz etmesi zorunludur
7. İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesi yabancı bir dilde ise Noter tasdikli tercümesi istenir.
8. İlk müracaat işlemlerinde çocuk Türkiye’de doğduysa nüfus dairesinden alınan mernis doğum belgesi istenir.
9. Cocukla ebeveyn arasında soisim farklılığı varsa bu farklılığı gösterir belgeler Türkçe değil ise noter tasdikli tercümesi getirilmelidir.

İKAMETLİ ÇOCUĞA REFAKAT İÇİN İSTENEN BELGELER
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5. Her ay için 500 $’ lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi veya emeklilik belgesi
6. Çocuğun ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
7. İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesi yabancı bir dilde ise Noter tasdikli tercümesi istenir.
8. Cocukla ebeveyn arasında soyisim farklılığı varsa bu farklılığı gösterir belgeler Türkçe değil ise noter tasdikli tercümesi getirilmelidir.

T.C. VATANDAŞI ANNE BABAYA REFAKAT İÇİN İSTENEN BELGELER
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5. İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesi yabancı bir dilde ise Noter tasdikli tercümesi istenir.
6. T.C. vatandaşı ebeveynin nüfus cüzdanını ve fotokopisini ibraz etmesi zorunludur.
7. T.C.vatandaşı anne babaya refakat edecek şahsın 18 yaşını doldurmamış olması gereklidir.
8. İlk müracaat işlemlerinde ;
• Anne ve baba boşanmış ise mahkemenin verdiği velayet kararı,
• Ayrı yaşıyorlar ise diğer ebeveynin muvafakatnamesi,
• Ebeveynlerden biri ölmüş olması durumunda ölüm belgesi,
• Ebeveynlerden biri gaip ise mahkemenin verdiği gaiplik belgesi istenir.
• Anne ve Babanın Noterden Tasdikli Taahhütnamesi.
9. Çocuğun işlemler sırasında hazır olması gerekir.
10. Cocukla ebeveyn arasında soyisim farklılığı varsa bu farklılığı gösterir belgeler Türkçe değil ise noter tasdikli tercümesi getirilmelidir.

İKAMETLİ ANNE BABAYA REFAKAT İÇİN İSTENEN BELGELER
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.
5. Ebeveynlerinin ikamet tezkerelerinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
6. İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesi yabancı bir dilde ise Noter tasdikli tercümesi istenir.
7. İkametli anne babaya refakat edecek şahsın 18 yaşını doldurmamış olması gereklidir. İlk müracaat işlemlerinde ;
• Anne ve baba boşanmış ise mahkemenin verdiği velayet kararı,
• Ayrı yaşıyorlar ise diğer ebeveynin muvafakatnamesi,
• Ebeveynlerden biri ölmüş olması durumunda ölüm belgesi,
• Ebeveynlerden biri gaip ise mahkemenin verdiği gaiplik belgesi istenir.
• Anne ve Babanın Noterden Tasdikli Taahhütnamesi
8. Çocuğun işlemler sırasında hazır olması gerekir.
9. Cocukla ebeveyn arasında soyisim farklılığı varsa bu farklılığı gösterir belgeler Türkçe değil ise noter tasdikli tercümesi getirilmelidir.

9-Öğretim Görevlisi Amaçlı İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Belgeler
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı.
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.
5. Üniversite ile Yabancı Öğretim Görevlisi Arasında Yapılmış Olan Sözleşmenin aslı ve fotokopisi.
6. Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığınca Verilen Çalışma İzin Yazısı.
7. Üniversite tarafından yabancının işlemlerini takip edecek şahıs ile ilgili görevlendirme yazısı.

10-İş Görüşmesi , Ticari Bağlantı, Piyasa araştırması, Montaj Amaçlı İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Belgeler
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı.
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.
5. Dış Temsilciliklerimizden ( Konsolosluktan ) Alınmış İş Görüşmesi yada Montaj Amaçlı Vize
6. Şirketin faaliyet belgesi (Ticaret Odasından yeni tarihli alınan belge)
7. Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı
8. Şirketin ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli aslı
9. Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı.
10. İş görüşmesi ve montaj amaçlı ikamet tezkeresi bir takvim yılı içerisinde bir defa düzenlenir.

11-Staj Amaçlı İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Belgeler
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı.
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.
5. Dış Temsilciliklerimizden ( Konsolosluktan ) Alınmış Staj Amaçlı Vize.
6. Staj yapacağı kurumdan staj sürelerini , görevini., barınma ve iaşelirinin, ülkemizden çıkışlarının taraflarınca üstlenildiğini gösterir belge(Antetli Kağıda).
7. Üniversitelerarası öğrenci değişim programları çerçevesinde staj yapmak üzere davet edilen öğrencilerden “DAVET MEKTUPLARI”nı ibraz etmeleri istenir.
8. Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.

12-Tedavi Amaçlı İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Belgeler
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı.
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.
5. Tedavi gördüğü kurumdan, İl sağlık müdürlüğünce onaylatılmış (heyet) rapor.
6. Tedavi görecek yabancının 1.Derecede Yakınları (Eş,Anne-Baba ve Çocukları) refakatli olarak ikamet tezkeresi alabilir(Refakatçilerden Eş Noterden tasdikli Evlilik belgesi, Anne-Baba ve çocuk doğum belgelerini ibraz etmelidir). Belgeler Türkçe değilse Noter Tasdikli Tercümesi gerekmektedir.
7. Cocukla ebeveyn arasında soyisim farklılığı varsa bu farklılığı gösterir belgeler Türkçe değil ise noter tasdikli tercümesi getirilmelidir.

13-Sportif Faaliyet Amaçlı İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Belgeler
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.
5. Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkerenin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
6. İlgili Federasyondan Çalışma İzin Yazısı
7. Kulüple yapılmış olan sözleşmenin aslı ve fotokopisi.
8. Kulübün dilekçesi

14-Sirk Gösteri Amaçlı İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Belgeler
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı.
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5. Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkerenin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
6. Dış Temsilciliklerimizden Alınmış Sirk Gösterisi Amaçlı Vize
7. Şirketin faaliyet belgesinin aslı (Ticaret Odası’ndan yeni tarihli)
8. Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı
9. Şirketin ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli aslı ve fotokopisi
10. Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı
11. Şirket ve sirk arasında yapılan sözleşmenin aslı ve fotokopisi
12. Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin şirketin antetli kağıdına yazılmış vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.

15-Haymatlos Iskat Mülteci ve Sığınmacı İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Belgeler 1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportu olan şahısların, pasaportunun aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
4. İkamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
5. Sığınma amaçlı ikamet tezkeresi almak isteyen yabancıların Yabancılar Şube Müdürlüğümüzün Göç-İltica ve Vatandaşlık Büro Amirliğine müracaatları gerekmektedir.

16-Zayi – Yıpranma İçin İstenilen Belgeler
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5. Yıpranmadan ikamet tezkeresi alacak şahsın tezkeresinin aslı
6. Zayi’den ikamet tezkeresi alacakların kayıp ettiği yerin ilçe Emniyet Müdürlüğünden veya Jandarma Karakolundan Kayıp Eşya Tutanağı getirmesi gerekir.

17-İkamet Gün Kısaltmaları İçin Gerekli Belgeler
1. Pasaportun aslı
2. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.).
3. İkamet tezkeresinde süre kısaltması yapılacak şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
4. Öğrenim amaçlı ikamet kısaltmalarında, şahsın eğitim gördüğü kurumdan ayrıldığına dair yazı getirmesi gereklidir.
5. Çalışma amaçlı ikamet kısaltmalarında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından gönderilen çalışma izni iptal yazısı Şube Müdürlüğümüze geldikten sonra ikameti iptal edilir.
6. İlgili şirket yetkilileri, yabancının işten ayrıldığını, ayrıldığı tarih itibariyle en geç 15 gün içerisinde Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
7. Yabancı ve ilgili şirket yetkilisi birlikte ikamet defterinde kısaltma için Müdürlüğümüze müracaat etmelidirler.

18-Akraba Ziyareti İçin Gerekli Belgeler
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5. Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkerenin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
6. Yanında kalacağı şahsın taahhütnamesi
7. Dış Temsilciliklerimizden alınmış Akraba ziyareti amaçlı vizesi.
8. Bir takvim yılı içerisinde 1 defa akraba ziyareti amaçlı ikamet tezkeresi verilir.

19-Misafir Askeri Personel İçin Gerekli Belgeler
1. 2 Adet Renkli İkamet Beyanname Formu
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.
5. Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkerenin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
6. Misafir olacağı kurumundan, kalacağı süreyi gösterir belge.
7. Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.

20- AB Gençlik Programı Kapsamında (Erasmus, Socrates, Leonardo Da Vinci ve Gençlik, Gönüllü Hizmetli) Ülkemize Gelen Yabancılar İçin Gerekli Belgeler
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.
5. Yabancıların anılan projeler kapsamında geldiklerine dair yurtdışı kurum yazısı.
6. Ülkemizde ne kadar süre ile kalacaklarını gösterir kurum yazısı.
7. Devlet Planlama Teşkilatı’nın yazısı.
8. Gönüllü Hizmetlilerde yaş sınırı 18–30 yaş arasıdır.

21- YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavına Katılan )Yabancılar İçin Gerekli Belgeler
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.
5. Her yıl Nisan ayında Ankara ilinde yapılan sınava katılan ve başarılı olan yabancılara sınavı kazandıklarına dair belgeyi ibraz etmeleri halinde Üniversiteye kayıt yaptırmaları için 30 Eylül tarihine kadar ikamet izni verilir.
6. Sınav giriş belgesi veya sınav sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi

22-MEDENI HAL / KIMLIK BILGILERI / IKAMET ADRESI /IS ADRESI DEGISIKLILERI
MEDENİ HAL DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5. Türk vatandaşı eşin nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi
6. Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi
7. 2 Adet Kimlik Bilgileri Değişiklik Formu Medeni hal değişikliklerinin 15 gün içinde bildirilmesi gerekir
8. Her iki eş yabancı uyruklu ise evlilik belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi.
9. Yabancı eşinden boşanması durumda mahkeme kararının noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi.
10. Yabancı eşlerden birinin ölümü durumda ölüm belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi.
11. Medeni hal değişikliğini zamanında bildirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanır.

KİMLİK BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5. 2 Adet Kimlik Bilgileri Değişiklik Formu
6. Doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi.

İKAMET ADRESİ DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. Pasaportun aslı
3. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
4. Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi.
5. Türk vatandaşı ile evli olanlar için Türk vatandaşının 2 adet fotoğrafı ve nüfus cüzdan fotokopisi
6. Adres değişikliğinde bulunacak yabancılar 48 saat içerisinde müracaat etmelidirler.
7. İkamet değişikliğini zamanında bildirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanır.

İŞ ADRESİ DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5. Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi
6. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gelen işyeri adres değişikliği yazısının aslı ve fotokopisi.

23-YAT TURİZMİ AMACIYLA İKAMET İZNİ MÜRACAATLARI
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5. Her ay için 500 $’ lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi veya emeklilik belgesi
6. Transit Log (Yat Kayıt Belgesi)
7. Marına ile yapılan yat bağlama sözleşmesi
8. Yat sahipliği belgesi (yabancı dilde ise Türkçe tercümesi)
9. Yatın bakımıyla ilgilenen kişi için yat sahibinin dilekçesi

24-YABANCI BASIN MENSUPLARININ BU AMAÇLA İKAMET İZNİ MÜRACAATLARI
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5. Basın Kartı aslı ve fotokopisi NOT: İlk ikamet izinleri İçişleri Bakanlığının talimatı ile verilir.

25-İLMİ ARAŞTIRMA, ARKEOLOJİK KAZI AMACIYLA GELENLERİN İKAMET İZNİ MÜRACAATLARI
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5. Kültür Müdürlüğünden Mihmandar görevlendirme yazısı
6. Mihmandarın dilekçesi
NOT:Yabancıların ilmi araştırma, arkeolojik kazı , yüzey araştırması , inceleme vb. amaçlı Dış temsilciliklerimizden vize alarak gelme zorunlulukları vardır.
26-DIGER IKAMET MÜRACAATLARI
BAKANLIK EMİRİ İLE İKAMET ALANLAR
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.
5. Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkerenin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.

ÇALIŞMA İZNİ ALABİLMESİNİ TEMİNEN VERİLEN İKAMET TEZKERESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
1. 2 Adet İkamet Beyanname Formu (Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir)
2. 4 adet vesikalık fotoğraf
3. Pasaportun aslı
4. Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5. Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkerenin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
6. Şirketin imza sirkülerinin fotokopisi
7. Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesinin Fotokopisi
8. Şirketin vergi levhasının fotokopisi
9. Şirketin ticaret sicil gazetesinin fotokopisi
10. Yabancı Uyruklu Şahısın ve imza sirkülerinde imza yetkisi bulan şirket yetkilisi ile birlikte bizzat başvurmaları gerekir.

27-Tur Operatörü Müracaatlarında İstenecek Belgeler

TUR OPERATÖRÜ TEMSİLCİLERİ HAKKINDA DUYURU

İçişleri Bakanlığının 14.05.2010 tarih ve EGM:27-İçişleri Bak.Gnl.No:2010/31 sayılı genelgesi ile;


Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğin 12.01.2010 tarih ve 27469 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girdiği , anılan Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 55.maddesinin (h) bendi “Görev süresi sekiz ayı geçmemek kaydıyla Türkiye’ye gelen Tur Operatörü Temsilcisi yabancıların…. Çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır…”şeklinde değiştiği bildirilmiştir.

Ülkemize gelecek olan Tur Operatörü Temsilcilerinin ülkelerindeki dış temsilciliğimizden “TUR OPERATÖRÜ TEMSİLCİSİ” vizesi alarak gelmeleri ve Tur Operatörü Temsilcisi olarak faaliyetlerine başlamadan evvel veya her halükarda en geç 1 (bir) ay içerisinde Emniyet makamlarına başvuruda bulunarak ikamet tezkeresi almaları gerekmektedir.

TUR OPERATÖRÜ TEMSİLCİSİ MÜRACAATLARINDA BİR DEFAYA MAHSUS TUR ACENTALARINDAN İSTENİLEN EVRAKLAR

1- Türkiye’deki acentenin Yabancılar Şube Müdürlüğüne hitaben yazısı.
2- Yurt dışındaki Tur Operatörünün Türkiye’deki acenteye hitaben yazmış olduğu yazının noter onaylı Türkçe Tercümesi.
3- Yurtdışında faaliyet gösteren Tur Operatörünün bağlı olduğu şirketin faaliyet belgesi, imza sirküleri ve imza yetki belgesi, Uzun süreli faaliyet belgesi bulunanlar, halen faaliyetlerinin devam ettiğine dair güncel belge ibraz etmek zorundadır
4- Türk Acentesinin Sosyal Güvenlik Kurum İşyeri Sicil Numaraları
5- Türk Acentesinin TURSAB belgesi.
6- Türk Acentesinin Turizm İşletme belgesi
7-Yurtdışındaki Tur Operatörü ile yurt içindeki acente arasındaki sözleşme (yabancı dilde ise noter onaylı tercümesi)
8- Türkiye’deki seyahat acentesi görevlisine Acente tarafından verilen yetki belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi.(İkamet tezkeresi teslim alma işlemleri hariç, yabancı tur operatörü temsilcileri hakkındaki Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğündeki tüm işlemleri yapmak üzere verilen Noter onaylı yetki belgesi)
9- Yabancı uyruklu Tur Operatörü Temsilcisinin, Türkiye’deki acente yetkilisine Yabancılar Şube Müdürlüğündeki müracaat işlemlerini takip etmesi amacıyla (ikamet tezkeresi teslim işlemleri hariç) onay verdiğine dair antetli kağıda yazılmış dilekçesi
10- Yurtdışındaki Tur Operatörü ile yurt içindeki acerta sahibi aynı kişi ise acenta sahibinin, sahibi olduğu firmaların adlarını-adreslerini beyan eden yazı aslı ile noter onaylı imza sirküleri

NOT :

Daha önce almış olduğu tur Operatörü temsilcisi amaçlı ikamet izni 31.12.2010 tarihinde sona eriyorsa 2011 yılında bu yabancı için 3 ay sonra müracaat yapılabilecektir.

Tur Operatörü Temsilcilerinin ikamet izinlerin bir takvim yılı içinde 8 ayı geçemeyeceğinden 2011 yılı müracaatlarında alınabilecek maksimum izin süresi 31.12.2011 tarihini aşmamalıdır.

Hazır olan ikamet tezkerelerini 1 ay içinde teslim almayan Tur Operatörlerinin, ikamet izinleri iptal edilip haklarında yasal işlem başlatıcaktır.

Türkiye’de öğrenim amacıyla alınan ikamet izinleri hariç enaz altı (6) ay ikamet iznine sahip yabancılara vize şartı aranmaksızın Tur Operatörü Temsilcisi izinleri verilecektir.

YURT DIŞI FİRMA YAZISI ÖRNEĞİ (DİLEKÇE)

(TÜRK FİRMASINA HİTABEN)
Aşağıda açık kimlikleri ve pasaport numaraları belirtilen toplam ……… personelimiz, firmamızın Türkiye temsilcisi olan ……………………………...’da firmamızın prensipleri doğrultusunda misafirleri ile ilgilenmek, sözleşmemiz olan otel ve acentelerin iş performansı ve hizmet kalitesini kontrol etmek, Havalimanı – Otel - Havalimanı transferlerini yapmak ve otellerde info vermek üzere TUR OPERATÖRÜ TEMSİLCİSİ olarak giriş tarihinden itibaren …… ay süreyle görevlendirilecek olup, maaş, sigorta, konaklama ve diğer ödemeleri firmamızca karşılanacaktır.

Yurt Dışı Firma Kaşesi ve Mührü
Yurt Dışı Firma Yetkilisinin isim ve imzası

 
--------------------------------------------------------------------------------

TÜRKİYE FİRMASININ YAZI ÖRNEĞİ (DİLEKÇE)
YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

Aşağıda açık kimlik bilgileri ve pasaport numaraları belirtilen toplam ………. Personelin giriş tarihinden itibaren …… ay süreyle görevlendirileceklerine ve maaş, sigorta, konaklama ve diğer ödemelerin Yurt dışı firmasınca karşılanacağına dair yazıları ekte sunulmuş olup, adı geçen yabancılara Tur Operatörü Temsilcisi olarak ikamet izni verilmesini;
Arz ederiz.

Firma Kaşesi ve Mührü
Firma Yetkilisinin isim ve imzası

 --------------------------------------------------------------------------------

ANTETLİ KAĞIDA (TÜRK FİRMASININ) (DİLEKÇE)
YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ

 

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

Yurtdışı firması olan …………. ‘un Türkiye’de Tur Operatörü Temsilcisi olarak görev yapmaktayım. Tur Operatörü temsilcisi olarak ikamet iznimle ilgili müracaat işlemlerimi …………..(müracaatı yapacak olan Türk vatandaşının ismi )nın benim adıma takip etmesini (ikamet tezkere defteri teslim işlemi hariç) istiyorum.
Arz ederim.

Yurtdışı firma adına Tur Operatörü Temsilcisi
Yabancının Adı –Soyadı-imzası (kendi el yazısı)

 

ÖNEMLİ NOT:
• HARÇ MİKTARLARI YUKARIDA GÖSTERİLMİŞTİR.
• AYRICA İKAMET TEZKERESİ BEDELİ 138 TL.dir. HAZIRLIKLI GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.
• ANTALYA İLİMİZ HARİCİ İLLERDE İKAMET TEZKERESİ ALAN YABANCILARIN İKAMET TEZKERELERİNİN ASLI VE FOTOKOPİSİNİN GETİRİLMESİ ZORUNLUDUR.
• YABANCI DİLDE OLAN TÜM EVRAKLARIN TÜRKÇE TERCÜMESİ YAPTIRILARAK NOTER ONAYI OLACAKTIR. 2011 HARÇ MİKTARLARI


 

YASA DIŞI GÖÇ Başadön
Yasadışı göç, özünde, ülkelerin topraklarına girişe ilişkin belirledikleri yöntem ve kurallara uyulmadan, bir başka deyişle sınırların yasadışı yollarla geçilmesini ifade etmektedir. Ülkelere giriş ve çıkışlar için belirlenmiş olan sınır kapıları dışında, sınırın her hangi bir bölgesinden geçmek sıklıkla kullanılan bir yöntem olmakla birlikte hava, kara ve deniz kapılarından sahte seyahat belgeleri kullanılarak ülkeye girmeye ya da ülkeden çıkmaya çalışmak için kullanılan diğer yollardır. 157_2.jpg

157_3.jpg

Bu yolların kullanımında başvurulan yöntemler ise çeşitlilik göstermektedir.Coğrafi konumu itibariyle Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki ulaşım güzergâhları üzerinde bulunması, komşu ülkelerdeki savaş ve istikrarsızlık durumunun sürekliliği, fiziki yapısı gibi etkenler Türkiye’yi batılı ülkelerde yaşanan yasadışı göç deneyimlerinden farklı bir noktaya koymaktadır.
Türkiye ekonomik açıdan cazibe merkezleri olan Batı Avrupa ülkeleri ile yoksulluk işsizlik ve belirsizliklerin yoğun olarak yaşandığı Ortadoğu ve güney batı Asya ülkeleri arasında bulunması nedeniyle özellikle Batı Avrupa ülkelerine yönelik yasadışı insan trafiğinin geçiş ülkesi konumundadır.

   
Türkiye’nin yasadışı göçmen kaçakçılığında tercih edilen bir yol olmasının bir nedeni de göçmen kaçakçıları açısından Türkiye üzerinden Avrupa’ya insan kaçırmanın maliyetinin daha düşük olmasıdır. Orta doğu ve Asya’dan gelen kaçak göçmenlerin Karadeniz’in kuzeyinden veya Akdeniz’den Avrupa’ya geçişleri Türkiye’ye üzerinden yapılacak geçişlere göre daha maliyetli ve riskli görülmektedir. Komşu ülkelerde özellikle Irak’ta yaşanan otorite boşluğu nedeniyle bu ülkelerdeki denetimlerin yetersizliği de Türkiye’nin tercih edilme nedenlerinden birisidir. Bu ülkelerden sorun yaşamadan geçiş yapan kaçak göçmenler, Doğu ve Güney Doğu Anadolu’nun arazi yapısının olumsuzluğu dolayısıyla denetimin zor olduğu bölgelerden Türkiye’ye girmekte, buradan özellikle İzmir-Çeşme, İstanbul ve Tekirdağ’dan gemiler ile Edirne Kapıkule ve İpsala Sınır Kapılarından ise kara yolunu kullanarak Avrupa’ya geçmek istemektedirler.


 

İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE                                                       Başadön
yasadisi1.jpg
yasadisi2.jpg


...Göçmen kaçakçılığı, doğrudan veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; bir yabancının ülkeye sokulması ya da ülkede kalmasına yardımcı olunması, o ülke vatandaşının veya yabancının yurtdışına çıkışına imkân sağlanmasıdır.
....... Göçmen kaçakçılığının nedenlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:
***Ekonomik Sebepler.
***Organizatörlerin Ekonomik Düşünceleri.
***Bölgesel Savaşlar, Siyasi Kaos, Kargaşalar ve Baskıcı Yönetimler.
***Bazı ülkelerde iltica ve yasadışı göçü özendiren uygulamalar.
***Terör Örgütlerinin Faaliyetleri.
 
 


  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER