Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
REFERANDUM İLE İLGİLİ YSK KARARLARI
10.04.2017  
 16 NİSANDA YAPILACAK OLAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
HALKOYLAMASI İLE İLGİLİ YSK KARARLARI

 

Yüksek Seçim Kurulunun 11 Şubat 2017 tarih ve 74 sayılı kararı ile Anayasa Değişikliği Halkoylamasının 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılması karar altına alınmıştır.

 YSK’nın 15 Şubat 2017 tarihli ve 2017 / 108 sayılı kararında;

 1-298 sayılı Kanunun 79. maddesi gereğince oy verme günü olan 16 Nisan 2017 Pazar günü sabah   

     Saat 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar;

 a) Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit     

    alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesinin yasak olduğuna,

 b) Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimsenin, 5237 sayılı Kanunun 6.

    Maddesinin birinci fıkrasının f  bendinin 1, 2,3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları   

    köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacağına,

 2- a) Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi

        eğlence yerlerinin kapalı kalacağına, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnız yemek      

         verilebileceğine,

     b) Seçim yasaklarına ve yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00’ den                   sonra  düğün yapılabileceğine,

 3- 298 sayılı Kanunun 80. Maddesi gereğince;

 a) Oy verme günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından Halkoylaması 

     ve Halkoylaması sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna,

 b) Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim

     Kurulu tarafından halkoylaması ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceğine,

 c) Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek

     görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilmiştir.

 

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.     

 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • UTSAS Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER