Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
GAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MÜBADELE İLANI
 
GAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

MÜBADELE İLANI

 

1.     Aşağıda özellikleri yazılı malzemeler; 4645 Sayılı E.G.M.ye ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde kapalı zarf teklifi ve açık artırma usulü ile 07/12/2017 tarihinde ve saat 14.00’ te GAZİANTEP  EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İhale Salonunda şartnamede belirtilen malzemeler ile mübadele edilecektir.

2.     Satışa ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, İkmal Şube Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.

3.     İhaleye katılabilmek için; ikamet adresini gösterir nüfus kayıt örneği, noter tasdikli imza sirküsü, vekâleten katılacakların temsile yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekâletname, geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ile birlikte teklif zarflarının ihale saatine kadar ihale komisyonuna teslim edilmesi gerekir.

4.     İhale bedeli üzerinden tahakkuk edecek vergi ve harçlar alıcıdan ayrıca tahsil ettirilecektir.

5.     İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6.     88 kalem hurda durumundaki taşınırlar Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesi içerisinde bulunan boş alan ve depolarda istiflenmiştir. İstekliler hurda malzemeleri mesai saatleri içerisinde görevli memur nezaretinde görebilecektir. Tel: 0342 230 18 30 (dahili 6430) numaralı telefondan mesai saatleri içesinde ayrıntılı bilgi alınabilecektir.

7.     Geçici teminat muhammen bedel üzerinden % 5 olarak belirlenmiş olup, 6.000,00 TL dir.

8.     Hurda malzemeler Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinden teslim alınacaktır. Nakliye giderleri ve diğer masraflar yükleniciye aittir. İstekliler hurda malzemeleri gördüğü şekilde teklif vererek kabul edeceklerinden eksiklerden idare sorumlu değildir.

9.     Mübadele, beş adet fotokopi makinası, 10 adet kâğıt kıyma makinası, 70 adet muhtelif yazıcı, 4 adet klima, 10 adet LCD TV, 10 adet mini buzdolabı, 9 adet su sebili üzerinden yapılacaktır. Pey akçesi (arttırım miktarı) 1 adet tarayıcıdır.

10.  Mübadelede alınacak malzemeler şartnamede belirtilen özelliklerde olacaktır. Şartname Gaziantep Emniyet Müdürlüğü web sayfasında (Gaziantep.pol.tr) “Duyurular” kısmında ilan edilmiştir.

    11. Diğer hususlar şartnamede belirtilmiştir.

İLAN OLUNUR

 

SIRA NO

 

AİT OLDUĞU İDARE

CİNSİ                         

MİKTARI   

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

 

1

GAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Hurda özelliğine haiz taşınır mal ve malzeme

88

Kalem

120.000,00 TL

6.000,00 TL

07/12/2017

14:00

 


 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • UTSAS Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER